MINI SYMPOSIUM – BRAFTOVI®▼+ cetuximab


MINI SYMPOSIUM – BRAFTOVI®▼+ cetuximab
v léčbě pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem s mutací V600E genu BRAF

Registrační formulář